Example 20. Domine Jesu, mm. 117–131 (ww. 347–382)