Example 21. Domine Jesu, mm. 127–136 (ww. 378–400)