Example 24. Domine Jesu, mm. 145–158 (ww. 442–472)